01-04-2013 13:13

De nietsontziende graaiers zijn de menselijkheid inmiddels voorbij!

De nietsontziende graaiers zijn de menselijkheid inmiddels voorbij!

 

Vandaag bereikte ons dit krantenbericht

Hoe kan een land zover afzakken, dat men met droge ogen belasting gaat heffen over gelden waar al belasting over betaald is en die men wil gebruiken om ernstig zieke kinderen te helpen?

Dat de door ons gekozen landsbestuurders een bijdrage vragen om >KERNTAKEN< naar behoren uit te voeren is logisch.

De bijdragen aan de landsbestuurders voor het uitvoeren van die kerntaken slaan echter een steeds grotere gat in de begroting van de individuele inwoners van Nederland omdat de volksbijdragen niet worden aangewend waarvoor zij bedoeld zijn.

Zo is er het ondemocratisch besluit om de EU meer macht (en vooral geld) te verlenen.

Worden groeperingen gesubsidieerd die als grondslag hebben om onze maatschappij omver te werpen (bijvoorbeeld: de moslimbroederschap)

Worden zakkenvullers gefaciliteerd om meer winsten/bonussen te creëren.

Zijn er allerlei commissies en organisaties die nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan, maar wel volop kunnen graaien uit de belastingruif.

Eén van de kerntaken, zorgen voor een goede gezondheidszorg, komt door het onuitputtelijke geld over de balk smijten, in het gedrang.

Nu zijn er mensen in onze samenleving die geheel onbaatzuchtig, activiteiten ontplooien om het falen van onze "gekozen" landsbestuurders zoveel als mogelijk te compenseren.

Een nobel streven, dat nu dus door onze graaiers word bestraft.

In onze ogen zouden dit soort activiteiten juist moeten worden aangemoedigd, zo kun je denken aan het stopzetten van donaties door onze "gekozen" landsbestuurders aan die zaken, die niet tot de kerntaken behoren, je kunt daarbij denken aan Ontwikkelingshulp.

Laat mensen zelf bepalen of zij louche machthebbers in een ver, ver land willen spekken met geld.

Een evaluatie van onze belastingdruk is derhalve dringend noodzakelijk.

Maar bovenal, blijf met je poten af van privé geld, wat dus geld is, waar al inkomstenbelasting over betaald is.

Wij maken zelf wel uit waar wij ons belastingvrije geld aan uitgeven.

—————

Terug


Contact